انواع روش های کاشت ریش و سبیل

انواع کاشت ریش و سبیل

 یکی از مهمترین پارامترهای زیبایی در آقایان داشتن ریش و سبیل های پرپشت است. گاهی اوقات مردان بر اثر عواملی مانند ژنتیک، سانحه، بیماری، مصرف داروی خاص و یا مصرف الکل و دخانیات دچار ریزش و کم پشت شدن ریش و سبیل می شود. اما خوشبختانه با پیشرفت علم و تکنولوژی روش های بسیاری وجود […]