ریزش مو بعد از کاشت مو تا چه زمانی ادامه می باید

ریزش مو بعد از کاشت مو تا چه زمانی ادامه می باید

ریزش مو برای بسیاری از افراد به یکی از مهم ترین معضلات تبدیل شده است. کاشت مو یکی از جدیدترین روش های برای درمان ریزش مو است. ریزش مو ممکن است بعد از کاشت و ترمیم مو ادامه پیدا کند. در واقع بعد از کاشت، موهای دچار ریزش می شوند و بعد از آن دوباره […]