رفع خطوط لبخند با تزریق فیلر

رفع خطوط لبخند با تزریق فیلر

به احتمال زیاد با افزایش سن شاهد ایجاد چین و چروک در صورت خود شده اید. این چین و چروک‌های صور در نواحی مختلف مانند پیشانی، زیر چشم و خط اخم و لبخند ایجاد می‌شود. دلایل بسیاری برای ایجاد خط لبخند در ناحیه زیر‌گونه و اطراف لب‌ها وجود دارد. افزایش سن، اشعه نور خورشید ، […]