لاغری موضعی با دستگاه LPG چگونه است؟

 لاغری موضعی با دستگاه امروزه یکی از جدیدترین روش ها است. دستگاه های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد، که هرکدام از این دستگاه ها ویژگی و روش های خاصی را به همراه دارد. دستگاه LPG، که با نام اندرمولوژی یا لیپوماساژ شناخته می شود، یک روش درمانی رایج برای لاغری موضعی زنان و […]