تخلیه چربی دهان با بوکال فت عوارض و مراقبت ها

تخلیه چربی دهان با بوکال فت عوارض و مراقبت ها

بسیاری از افراد ممکن است بر اثر چاقی و یا به طور ارثی در ناحیه لپ خود چربی اضافه داشته باشند و صورتی به حالت گرد داشته باشند. به علاوه ممکن است بسیاری از افراد فعال در حوزه مدلینگ، به دنبال برجسته کردن گونه‌های خود هستند. به چربی‌های داخلی دهانی، بوکال می گویند. در واقع […]