انواع روش های برداشت خال

انواع روش های برداشت خال

وجود خال در بدن بسیار از افراد گاهی احساس ناخوشایندی به همراه دارد. خال یک ضایعه پوستی است. در واقع خال یک جور تومور پوستی که از سلول‌هایی به نام ملانوسیت(سلول‌های رنگدانه) به وجود می‌آید. بسیار از افراد می‌خواهند خال های به وجود آمده را برداشته تا بتوانند پوستی صاف داشته باشند. اما آبا می […]