سلام میخواستم بدون که بعد ۶ یا ۷ ماه که لیزر انجام دادم دیگه نیازی به لیزر نیست ؟ و نباید اون مو های نازک که در میان رو اصلاح کنیم ؟

سوالاتدسته بندی: Questionsسلام میخواستم بدون که بعد ۶ یا ۷ ماه که لیزر انجام دادم دیگه نیازی به لیزر نیست ؟ و نباید اون مو های نازک که در میان رو اصلاح کنیم ؟
admin عضو سایت asked 9 ماه ago
سلام میخواستم بدون که بعد ۶ یا ۷ ماه که لیزر انجام دادم دیگه نیازی به لیزر نیست ؟
و نباید اون مو های نازک که در میان رو اصلاح کنیم ؟

1 Answers

Best Answer

admin عضو سایت answered 9 ماه ago
سلام سالی یک بار شارژ باید انجام بشه