آشنایی با لیزر موهای زائد بدن، مزایا و عوارض آن

استفاده از لیزر برای حذف موهای زائد

آشنایی با لیزر موهای زائد بدن، مزایا و عوارض آن یکی از روش هایی که برای حذف موهای زائد بدن در اغلب نقاط جهان استفاده می شود لیزر است. استفاده از لیزر در اغلب موارد می تواند سبب قطع دائمی رویش موهای زائد شود. البته این امر به نوع پوست، اقلیم، تعداد جلسات لیزر، ضخامت […]